นิทรรศการศิลปะชุด “ยิ้มของพ่อ” ภาพแห่งแสง สร้างแรงบันดาลใจ Love from Our Father through His Smiles

จันทร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๒:๐๕
ชื่อนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะชุด "ยิ้มของพ่อ" ภาพแห่งแสง สร้างแรงบันดาลใจ
นิทรรศการศิลปะชุด ยิ้มของพ่อ ภาพแห่งแสง สร้างแรงบันดาลใจ Love from Our Father through His Smiles

Love from Our Father through His Smiles

ศิลปิน ศุภเดช มหามาตร

ติดต่อ โทร 08 9931 8066

e-mail: [email protected]

ARTik-อาติ๊ก www.facebook.com/…artikna

วันเวลาจัดแสดง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร

เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.30 น.

ศิลปะสำหรับเด็ก วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ฮีโร่ของลูก วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

สีสันการเดินทาง วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ประธานเปิดงาน โจน จันได

สถานที่ ห้องศิลปนิทรรศมารศี พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

352-355 วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

goo.gl/…Nr9RjJ2

แนวความคิดสำหรับผลงานชุดนี้ แรงผลักเกิดจากคำพูดที่ว่า "พี่ชอบรูปไหนเอาไปได้เลยครับ ผมให้ เผื่อพี่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้" คำว่า "ให้" เป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันความคิดในการวาดภาพพ่อหลวงของผมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผมมีความตั้งใจจะวาดภาพชุด "ยิ้มของพ่อ" จำนวน 9 ภาพ และได้เริ่มหาภาพต้นฉบับมานานแล้ว

ผลงานชุดนี้ใช้เวลามากกว่า 7 เดือน ถ่ายทอดด้วยเทคนิควาดเส้นสานด้วยดินสอบนกระดาษ ที่ธรรมดาและเรียบง่ายให้มีพลัง เพราะการวาดเส้นเป็นแก่นและหัวใจของการทำงานศิลปะทุกแขนง การวาดเส้นคุมบรรยากาศแสงเงา เน้นในส่วนของพระพักตร์ให้โดดเด่น สดใส สง่างาม ทรงแย้มพระโอษฐ์ ให้ความปิติ อิ่มสุขใจแก่คนที่ได้เห็น การเลือกใช้ดินสอในการเขียนได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และประสบการณ์จากการเดินทางพบเห็นสิ่งต่างๆ ความต้องการสื่อถึงความหมายของการใช้เทคนิคที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยพลัง และการรู้คุณค่าของทรัพยากร ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่ล้วนใช้พลังงาน ดินสอแต่ละแท่งจึงถูกใช้จนเกือบหมด ใช้ด้ามต่อเพื่อให้สามารถใช้ได้มากยิ่งขึ้น เหลือเพียงส่วนที่ไม่สามารถต่อหรือหยิบจับได้เท่านั้น

ภาพแต่ละภาพแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาอันสำคัญที่พ่อทรงงานหนักเพื่อพวกเราคนไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจ คือแสงแห่งปณิธานให้ลูกคนไทย เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นพลังในการใช้ชีวิต ให้เกิดสติและปัญญา สร้างคุณงามความดีตามหลักธรรมคำพ่อสอน "พอมี พอกิน เหลือก็แบ่งปัน" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการรวมใจเป็นความรักหนึ่งเดียวที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไป

นอกจากนี้ยังมีภาพชุด "สมาธิธรรมชาติ" และ "หยกใสบนใบบัว" ที่มุ่งเน้นเรื่องของความสมดุล สมาธิ สติ และปัญญา ให้ได้ชมกันอีกด้วย

จำนวนผลงาน 14 ชิ้น

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน Pencils on paper

วาดเส้นด้วยดินสอบนกระดาษ

(ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด