กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 21

จันทร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๐:๐๔
กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 21
กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 21

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคม (ที่ 7 จากขวา)และกลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ที่ 7 จาก ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 21 ประจำปี 256

เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 46 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 20 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ยังจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา" โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และหัวหน้าคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED (ที่ 6 จากซ้าย)ซึ่งได้แบ่งปันความรู้ถึง

บทบาทความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู กับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ผ่านโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED

โดยในปีนี้ พิราบน้อย รุ่นที่ 21 ได้เดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ จ. อยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด