ภาพข่าว: สมาคมมิตรสัมพันธ์ใบหยก - ประตูน้ำ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ พันธ์เลิศ ใบหยก ที่โรงแรมใบหยกสกาย

จันทร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๐๙:๔๐
แฮปปี้เบิร์ธเดย์ สมาคมมิตรสัมพันธ์ใบหยก - ประตูน้ำ นำโดย ดร. เสรี สุวรรณภานนท์ ร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ พันธ์เลิศ ใบหยก ประธานกลุ่มใบหยก และสมาชิกที่เกิดในเดือน กันยายน-ตุลาคม อาทิ ภูดิส บุญจรัสสวี, สมชาย รัตนอังกูลวิฒนา, เกรียงไกร ประดิษฐภูษาศิลป์ โดยมีสมาชิกร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน ณ ห้อง Kontent Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก สกาย
ภาพข่าว: สมาคมมิตรสัมพันธ์ใบหยก - ประตูน้ำ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ พันธ์เลิศ ใบหยก ที่โรงแรมใบหยกสกาย

รูปภาพ (จากซ้าย)1. คุณ ภูดิส บุญจรัสสวี สมาชิกสมาคมมิตรสัมพันธ์

2. ดร.เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

3. คุณสมชาย รัตนอังกูลวิฒนา สมาชิกสมาคมมิตรสัมพันธ์

4. คุณพันธ์เลิศ ใบหยก ประธานกลุ่มใบหยก

5. คุณเกรียงไกร ประดิษฐภูษาศิลป์ สมาชิกสมาคมมิตรสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด