ภาพข่าว: A money บัดดี้บริจาคโลหะอะลูมิเนียม

พุธ ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๓๑
ภาพข่าว: A money บัดดี้บริจาคโลหะอะลูมิเนียม
นายซูสุมุ อิโตะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์การตลาด บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบชิ้นส่วนโครงโลหะอะลูมิเนียมจากอุปกรณ์จัดบูธของบริษัทฯ ให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผ่านกิจกรรม "A money บัดดี้บริจาคโลหะอะลูมิเนียม" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมอบขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ โดยชิ้นส่วนโครงโลหะอะลูมิเนียมดังกล่าวส่งมอบให้กับ บริษัท บางกอกแคน จำกัด ที่มีโครงการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ นำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตขาเทียมที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมอบให้กับผู้พิการที่ต้องการขาเทียมในลำดับต่อไป โดยมี นายไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิขาเทียมฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด