ไอโออิฯ ประกันภัย ส่งมอบบาสเก็ตบอลวีลแชร์ให้แก่มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (WAFCAT Thailand)

จันทร์ ๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๓๔
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา นาย สาธิต ลิปตะสิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ / นาย โคโซ อินางากิ รองกรรมการผู้อำนวยการ และพนักงานประจำสาขาพัทยา บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย เป็นตัวแทนบริษัท ไอโออิ นิสเซย์โดวะ ประเทศญี่ปุ่น ที่สนับสนุน โครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ "ค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1" ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท พร้อมส่งมอบบาสเก็ตบอลวีลแชร์ 1 คัน ให้กับมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (WAFCAT Thailand) โดยมีนางสาวยูกิโกะ คุมะซาว่า เลขาธิการมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) พร้อม นายสุเมธ พลคะชา ผู้จัดการศูนย์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ เป็นผู้รับมอบ และงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

"ค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1" จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนทุน WAFCAT รวมถึงฝึกให้นักเรียนทุนมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจและฝึกให้มีความรู้ความถนัดในด้านการศึกษา รวมถึงความรู้ในเรื่องของอาชีพต่างๆ เพื่อให้นักเรียนทุนฯ สามารถบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ตนเองใฝ่ฝัน เพื่อเป็นแนวทางสร้างรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด