ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ป้องกัน

พฤหัส ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๑๐
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ 4 สมาคมผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย เพื่อหาแนวทางป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่เสี่ยง ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด