เปิดประชุมวิชาการด้านโภชนาการ 2018

พฤหัส ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๓๕
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานประชุมวิชาการ แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 (BRAND'S Health Research Awards 2018) พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล นายเก็น ไซโตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางมธุวลี สถิตยุทธการ และนางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้บริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมี พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมประมาณ 900 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด