ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด CIO Broker Meeting 2018

ศุกร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๒๙
ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด CIO Broker Meeting 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการประชุม CIO Broker Meeting 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมตลาดทุน แก่ผู้บริหารด้าน ITบริษัทหลักทรัพย์ โดยมี ถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเสนอแผนงาน SET IT Roadmap & Plan ปี 2562 พร้อมด้วย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ทวิร พานิชสมบัติ Practitioner, Odd-e Agile ร่วมให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงแนวคิดการออกแบบด้านนวัตกรรม เมื่อ 19 ต.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด