ภาพข่าว: DOD น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อังคาร ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๐๕
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ร่วมด้วย นายภูวดล สุนทรวิภาต กรรมการผู้จัดการ และ พนักงาน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และปฏิญาณตนขอทำความดี เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค สำนักงานใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด