ภาพข่าว: ออฟฟิศเมท ต้อนรับ ผู้ประกอบการค้าปลีกไทย - พม่า เยี่ยมชมร้านแฟนไชส์ต้นแบบ

พฤหัส ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๓๘
ภาพข่าว: ออฟฟิศเมท ต้อนรับ ผู้ประกอบการค้าปลีกไทย - พม่า เยี่ยมชมร้านแฟนไชส์ต้นแบบ
คุณวรพรรณ ชุณหศรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด และ คุณปัทมา วรรณวิทยาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท ให้การต้อนรับ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย นำเจ้าของกิจการค้าปลีกภูธร และผู้ประกอบการค้าปลีกพม่า จากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ สมาคมผู้ค้าปลีกพม่า จำนวนกว่า 50 ท่าน เยี่ยมชมร้านออฟฟิศเมท สาขา RCA (รอยัลซิตี้ อเวนิว) เพื่อดูงานการบริหารช่องทางการขายสินค้าแบบ Omni-Channel ของร้านออฟฟิศเมท ภายใต้แนวคิด "ให้บริการครบและจบในที่เดียว" โดยใช้ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ภายในร้านเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าเพื่อธุรกิจทุกรายการได้ที่จุดขายในร้านออฟฟิศเมททุกส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด