ภาพข่าว: การประชุมกำหนดมาตรการการป้องกันการลักลอบนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศ

อังคาร ๐๙ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๓๐
ภาพข่าว: การประชุมกำหนดมาตรการการป้องกันการลักลอบนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศ
นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการการป้องกันการลักลอบนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศอย่างเข้มข้น และให้รีบดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่และผู้ค้าใบยาสูบไทยที่เกิดจากการยาสูบแห่งประเทศไทยลดหรืองดการรับซื้อใบยาสูบ โดยมีผู้แทนจากกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต การยาสูบแห่งประเทศไทย และอนุกรรมการกำกับการดูแลป้องกันและปราบปรามใบยา ยาเส้น และยาสูบ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด