บทพิสูจน์ความสำเร็จตลอด 25 ปีของบริษัทคิวรอน องค์กรที่พนักงานมีแต่รอยยิ้ม

จันทร์ ๐๘ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๑๓
บริษัท คิวรอน จำกัด โดยการก่อตั้งและบริหารโดยคุณ นอร์แมน วิรัช กอว์ ผู้ชายที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะหาสินค้าที่มีนวัตกรรมและบริการที่ดีเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าสวย ดูดีมีความสุข มั่นใจในการใช้ชีวิต เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จได้โดยง่ายขึ้น เพราะแค่คุณมั่นใจ อะไรก็สามารถเป็นไปได้
บทพิสูจน์ความสำเร็จตลอด 25 ปีของบริษัทคิวรอน องค์กรที่พนักงานมีแต่รอยยิ้ม

คิวรอน บริษัทเล็กๆที่ค่อยๆเติบโต จากทีมงานที่มีไม่ถึง 10 คน วันนี้ผู้ชายที่ชื่อนอร์แมนคนในบริษัทมากกว่า 600 คน และเค้าไม่เคยมองว่าทุกคนเป็นแค่พนักงาน แต่กลับมองว่าทุกคนคือพี่น้อง คือคนในครอบครัว เป็นผู้บริหารที่เข้าถึงลูกน้องทุกระดับ พร้อมจะดูแลและช่วยเหลือกันเสมอ เพราะผู้ชายคนนี้เชื่อว่าถ้าเรามองเค้าคือพนักงาน เราก็จะได้แค่พนักงาน แต่ถ้าเรามองพนักงานคือพี่น้องของเรา เป็นครอบครัวเดียวกับเรา เราจะอยากให้คนในครอบครัวของเรามีชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และเมื่อทุกคนมีชีวิตที่ดี ทุกคนก็จะมีความสุข และเมื่อทุกคนมีความสุข จึงทำงานออกมาได้ดี เรื่องง่ายๆที่ผู้นำหลายคนอาจละเลยไป แต่ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ นอร์แมน วิรัช กอว์

บทพิสูจน์ความสำเร็จตลอด 25 ปีของบริษัทคิวรอน องค์กรที่พนักงานมีแต่รอยยิ้ม

บทพิสูจน์ความสำเร็จตลอด 25 ปีของบริษัทคิวรอน องค์กรที่พนักงานมีแต่รอยยิ้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด