รพ. วชิระภูเก็ต เชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ “วชิระภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน” ครั้งที่ 2“เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน”

จันทร์ ๐๘ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๒๖
ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมงานประชุมวิชาการ "วชิระภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน" ครั้งที่ 2 "เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน" ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มฯ ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมรับของที่ระลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ คุณจุฑามาศ มาศทอง โทรศัพท์ 083 – 969 3687

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการจัดบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง "ภัยของความอ้วนและนวัตกรรมการลดความอ้วน โดยการผ่าตัดลดน้ำหนัก" โดย นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุลและนพ.ฐากูร พูนธนานิวัฒน์กุล ศัลยแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, บรรยาย เรื่อง "หลักการออกกำลังกายเพื่อลดพุง ลดโรค"

โดย คุณมณีรัตน์ ยีบูดา นักกายภาพบำบัดชำนาญการและทีมงาน ,บรรยายเรื่อง "โภชนาการบำบัดเพื่อลดน้ำหนักและลดโรค" และ "การรับประทานอาหารของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด"โดย คุณธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ นักโภชนาการชำนาญการ, บรรยายเรื่อง "ภาวะทางจิตเวชที่พบในผู้ป่วยโรคอ้วน ให้เราช่วยดูแล"โดย พญ.สีวลี จูสนิท และไฮไลน์สำคัญ การเสวนา ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค ดำเนินรายการโดย ดีเจแมน คุณธนรัตน์ กิติยากร ชายหนุ่มผู้เผชิญกับโรคอ้วนขั้น ร้ายแรงเคยน้ำหนักมากสูงถึง 262 กิโลกรัม มีโรคกว่า 20 โรครุมเร้า

ปัญหาของโรคอ้วนนั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้ทำการส่งเสริม ป้องกันและดูแลรักษาโรคอ้วนอย่างจริงจัง และได้จัดตั้งทีมดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนขึ้น โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สหสาขา ช่วยเหลือดูแลอย่างครบวงจร โรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ มากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคข้อเข่าเสื่อม และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งแนวโน้มของผู้ป่วยโรคอ้วนจะมีมากขึ้นทุกปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด