ภาพข่าว: แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท.”

ศุกร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๗:๒๕
ภาพข่าว: แถลงข่าวเปิดตัว โครงการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท.
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) นายวิกรม วัชระคุปต์ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ส.อ.ท. (ที่ 6 จากซ้าย) และผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว "โครงการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท." ภายใต้งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 "Eco Innovation Forum 2018" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด