ภาพข่าว: ลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11

ศุกร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๕:๐๗
ภาพข่าว: ลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และ H.E. Mrs.Thipphakone CHANTHAVONGSA รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนทั้งจำนวน ในวงเงินรวม 1,826,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี อายุสัญญา 25 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าว มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ สปป.ลาว โดยจะเป็นการเชื่อมโยงเชิงกายภาพ และจะส่งผลให้การเดินทางและขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Chiangmai-Vientiane Economic Corridor: CVEC) มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการเดินทางและขนส่งระหว่างกันลดต่ำลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ กรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด