ภาพข่าว: อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อมความสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยที่สเปน

อังคาร ๒๕ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๔:๑๙
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ พร้อม นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย หอการค้าไทย นำทีมผู้บริหารฯ พูดคุยกับผู้บริหาร และอาจารย์ Harbour.Space University ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน และสังเกตการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท ที่กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับการเรียน และทำงานร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียน จะช่วยพัฒนาทักษะเรื่องการทำงานและความสัมพันธ์กับคน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด