สภาวิศวกร ร่วมใจรณรงค์สร้างความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในบ้าน เรือนนอน และหอพัก ด้วย "3ต"

จันทร์ ๒๔ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๖:๓๖
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 สภาวิศวกร โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ร่วมกับ นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ เลขาธิการมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา และ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงานเดินเพื่อรณรงค์แนะนำความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ "ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้านป้องกันอย่างไร" ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และยังได้รับเกียรติและมี นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สภาวิศวกร บรรยายแนะนำความรู้ถึงเรื่องวิธีการป้องกันในบ้านอยู่อาศัย เรือนนอน และหอพัก โดยเน้นมาตรการ "3 ต." คือ ตรวจ เตรียม เตือน
สภาวิศวกร ร่วมใจรณรงค์สร้างความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในบ้าน เรือนนอน และหอพัก ด้วย 3ต

"ตรวจ" ด้วยการแนะนำวิธีการตรวจตราในบ้านอยู่อาศัยและหอพัก เพื่อลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย รวมทั้งแนะนำมาตรการที่จำเป็นต้องทำก่อนเข้านอน "เตรียม" โดยส่งเสริมการเตรียมวางแผนการหนีไฟ โดยแนะนำให้มีทางสำรองทุกห้องนอน เช่น หน้าต่าง ประตู ระเบียง และวิธีการติดตั้งเหล็กดัดที่ถูกต้อง "เตือน" คือส่งเสริมและรณรงค์แนะนำประชาชนที่อยู่อาศัยในอาคารขนาดเล็กๆ ที่บ้านอยู่อาศัยและหอกัก ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟอย่างน้อย 1 ตัว บริเวณโถงหน้าห้องนอน และควรเพิ่มติดตั้งภายในห้องนอนด้วย

สำหรับการเดินเพื่อรณรงค์แนะนำ ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และการป้องกันอัคคีภัยในครั้งนี้ ได้แบ่งการเดินออกเป็นเป็น 4 จุด เริ่มเดินตั้งแต่เวลา 8.00 น เป็นต้นมา โดย จุดที่ 1. เริ่มต้นเดินที่ปตท. วิภาวดี จุดที่ 2. เริ่มต้นเดินที่ การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต จุดที่ 3.เริ่มต้นเดินที่การไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ และจุดที่ 4.เริ่มต้นเดินที่สวนหลวงพระราม 8 หน้ามูลนิธิชัยพัฒนา

โดยทั้ง 4 จุดดังกล่าวจะเดินทางมาสู่จุดรวมพลที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในเวลาประมาณ 11.30 น. ต่อจากนั้นจะมีกล่าวขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรม และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปตท. การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต และ การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ โดยมีผู้ร่วมเดินรณรงค์ครั้งนี้กันอย่างคึกคัก ซึ่งนับเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันในความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่สำคัญต่อการป้องกันอัคคีภัย

สภาวิศวกร ร่วมใจรณรงค์สร้างความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในบ้าน เรือนนอน และหอพัก ด้วย 3ต สภาวิศวกร ร่วมใจรณรงค์สร้างความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในบ้าน เรือนนอน และหอพัก ด้วย 3ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด