“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ดูแลสุขภาพฟันเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล

จันทร์ ๒๔ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๕:๔๑
สุขภาพช่องปากและฟันที่ดี เป็นประตูสู่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การวางรากฐานความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากและสร้างอุปนิสัยการดูแลฟันตั้งแต่วัยเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะน้องๆ หนูๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การรักษาพยาบาลยากที่จะเข้าถึง มีอุปสรรคในการเดินทางและขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทย์จิตอาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"

ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ล่าสุดขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัย อำเภอเมือง โรงเรียนวัดวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหันคา อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านวังคอไห อำเภอเนินขา

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "มูลนิธิฯ ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน จากการสำรวจทำให้ทราบว่าเด็กด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก จึงได้จัดทำหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ขึ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี สิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และ กลุ่มบริษัทตันจง ซึ่งในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (มกราคม 2558-สิงหาคม 2561)ได้ออกให้บริการด้านทันตสุขภาพกับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลไปแล้วทั้งสิ้น 22,737 คน โดยล่าสุดได้ออกให้บริการในจังหวัดนครพนม และยังขยายความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดออกเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอำนาจเจริญในทริปถัดไปตามลำดับ"

มร. เฮสเตอร์ ชิว รองประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด เผยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า "การเดินทางของหน่วยรถ ทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ในครั้งนี้ออกให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งการรักษาและป้องกันให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดชัยนาท ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีวิชัย อำเภอเมือง, โรงเรียนวัดวังหมัน อำเภอวัดสิงห์, โรงเรียนอนุบาลหันคา อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านวังคอไห อำเภอเนินขา โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการเด็ก ๆ ได้วันละ 150 คน รวมทั้ง 4 วันประมาณ 600 คน ผมขอขอบคุณมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พันธมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีเสมอมา"

กิจกรรมการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ในพื้นที่ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ ยังมีจิตอาสาใจดีจากบริษัท แมคไทย จำกัด และ บริษัท ไฟโก จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เป็นหน่วยรถที่อำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงบริการ รวมทั้งได้รับความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพฟัน โดยมีเก้าอี้ทันตกรรมให้บริการรวม 5 จุด แบ่งเป็นบนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 1 จุด และทันตกรรมภาคสนามอีก 4 จุด ให้บริการอุด ขูด ถอน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ทั้งนี้ภายในรถทันตกรรมได้รับการตบแต่งอย่างสวยงามเพื่อให้เด็ก ๆ ที่เข้ารับบริการรู้สึกผ่อนคลายขณะทำฟัน เสมือนย้ายคลินิกทำฟันที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดมาไว้บนรถ การทำหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งรถคันนี้ออกแบบการจัดวางยูนิต อุปกรณ์ทำฟัน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบลม รวมถึงการบำรุงรักษาตามระยะเวลา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ

คำบรรยายภาพ

1. (จากซ้าย) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, มร. เฮสเตอร์ ชิว รองประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด และ นางสาวกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่

2-5 ทันตแพทย์จิตอาสาดูแลรักษาสุขภาพฟันให้กับน้องๆ

6. ผู้บริหารเยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

7. ทันตแพทย์จิตอาสาทำฟันให้น้องภายในหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

8. พี่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทร่วมกันให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้กับน้องๆ

9-12. น้องๆ โชว์ฟันสวย ขณะรอเข้ารับการตรวจสุขภาพฟัน

13-14. ภายในหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ มีการตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย ขณะรับบริการด้านทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด