ภาพข่าว: กฟน. มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิสายใจไทย

จันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๓:๐๑
ภาพข่าว: กฟน. มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิสายใจไทย
นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มอบเงินรายได้จากค่าสมัคร จากการจัดการแข่งขันวิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี "60th MEA Smart Run Smart Metro 2018" ให้กับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณอมรา อินทวงศ์ เหรัญญิก มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด