ภาพข่าว: ฉลองเปิดร้านใหม่ “โออิชิ อีทเทอเรียม” นิยามใหม่ของร้านอาหารญี่ปุ่น... สาขาแรกในภาคใต้ !!!

จันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๑:๑๗
ไพศาล อ่าวสถาพร (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จาก ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) เนื่องในวาระโอกาสฉลองเปิดร้าน "โออิชิ อีทเทอเรียม" นิยามใหม่ของร้านอาหารญี่ปุ่น... สาขาแรกในภาคใต้!!! โดยมีคณะผู้บริหาร โออิชิและเซ็นทรัลพัฒนา ศุภมงคล มงคลสมัย สรีวรรณ เจนรถา บุนชาน กุลวทัญญู และ องอาจ สุขเลิศกมล ร่วมสัมผัสรสชาติที่พาคุณเดินทางสู่ญี่ปุ่น ณ โออิชิ อีทเทอเรียม ชั้นบี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: ฉลองเปิดร้านใหม่ โออิชิ อีทเทอเรียม นิยามใหม่ของร้านอาหารญี่ปุ่น. สาขาแรกในภาคใต้ !!!

โดยบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) ประกอบด้วย

1.สรีวรรณ เจนรถา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจอาการ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

2.ศุภมงคง มงคลสมัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ สายงานธุรกิจอาหาร บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

3.ไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

4.ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฎิบัติการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

5.บุนชาน กุลวทัญญู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

6.องอาจ สุขเลิศกมล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด