ภาพข่าว: ชวนเยาวชนใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพใน “SET เยาวชนดนตรีฯ” ครั้งที่ 21

พฤหัส ๐๖ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๖:๕๖
ภาพข่าว: ชวนเยาวชนใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพใน SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี พร้อมใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพ สร้างบุคลากรคุณภาพแก่สังคม โดยมี ดร. กฤษฏา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าว รับสมัครระดับประถมถึงอุดมศึกษา ไม่จำกัดชนิดเครื่องดนตรีและแนวเพลงขับร้อง เยาวชนที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 ต.ค. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม www.music.mahidol.ac.th/set

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด