EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท โพลีเพล็กซ์ สร้างโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย

พฤหัส ๐๖ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๑:๒๑
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายปราเนย์ โกธารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โพลีเพล็กซ์ ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ พีที. โพลีเพล็กซ์ ฟิล์ม อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท โพลีเพล็กซ์ ผู้ผลิตและส่งออกแผ่นฟิล์มพลาสติกรายใหญ่ของไทย นำไปใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกในอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 44,000 ตันต่อปี รองรับความต้องการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และรองรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท โพลีเพล็กซ์ สร้างโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย

การสนับสนุนทางการเงินให้กลุ่มบริษัท โพลีเพล็กซ์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกพลาสติกฟิล์มรายใหญ่ของไทยสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุห่อหุ้มทางไฟฟ้า และการใช้งานอื่นๆ ในเชิงอุตสาหกรรม ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 6 ของกลุ่มบริษัทในอินโดนีเซีย (ปัจจุบันมีโรงงานอยู่ที่อินเดีย สหรัฐฯ ตุรกี และไทย จำนวนรวม 5 แห่ง กำลังการผลิตรวม 214,800 ตันต่อปี) ในครั้งนี้ เป็นไปโดยสอดคล้องกับภารกิจของธนาคารที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้มากขึ้นในโลกการค้ายุคใหม่ที่ใช้การลงทุนนำการค้า (Investment-induced trade) EXIM BANK จึงพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุนเข้าไปสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อเจาะตลาดและสร้างช่องทางการค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพมีโอกาสเติบโตไปสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติตามแนวทางของประเทศพัฒนาแล้ว สร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของไทยและเป็นต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการค้าการลงทุนของไทยในโลกยุคใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1141, 1144

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด