แฟนคลับ “เป๊ก ผลิตโชค (PFC)” มอบเงิน สนับสนุนทุนการศึกษา 313 ทุน ให้มูลนิธิ EDF

จันทร์ ๐๓ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๔:๔๕
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสำเริง รัตนคช (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงิน 662,279 บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท) จากโครงการ #พวงกุญแจนุชเพื่อน้อง ของกลุ่มแฟนคลับนักร้องระดับแนวหน้าของไทย "เป๊ก" ผลิตโชค อายนบุตร (PFC) เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในการดูแลของมูลนิธิประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 313 คน
แฟนคลับ เป๊ก ผลิตโชค (PFC) มอบเงิน สนับสนุนทุนการศึกษา 313 ทุน ให้มูลนิธิ EDF

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และอาชีพ โดยยังคงเปิดรับผู้ที่มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยังรอรับการอุปการะทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,559 คน ได้ถึง 30 กันยายน 2561 โดยติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด