ภาพข่าว: “AIRA” ร่วมมือ ตลท. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

จันทร์ ๐๓ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๓:๒๔
คุณนลินี งามเศรษฐมาศ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และคุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คณะวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำทีมโดย คุณภัทรมน พิชุพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหา และพัฒนาบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทไอร่า ในหัวข้อ "แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียน" ณ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด