มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล “Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018” เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day)

พฤหัส ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๑๘
มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018" เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day)ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 (ฝั่งถนนอรุณอัมรินทร์) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพ สร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึง "โรคกระดูกพรุนภัยเงียบใกล้ตัว" พร้อมวิถีป้องกันโรคกระดูกพรุน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยการดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมและอออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพกระดูกที่ดีในระยะยาว

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018" ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง Theatre ชั้น 1 อาคารหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ โดยได้รับเกียรติจากพันเอก ศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ คุณพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวร่วมกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด