ภาพข่าว: ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการจ.ศรีสะเกษ

อังคาร ๒๘ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๓๘
ภาพข่าว: ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการจ.ศรีสะเกษ
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับนายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดศรีสะเกษ โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด