ภาพข่าว: บิ๊กคลีนนิ่ง

จันทร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๔๒
นายวรวิทย์ โนวังหาร หัวหน้างานสวนป่านครน่าน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสาในสังกัดสวนป่านครน่าน จ.น่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน , องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดฉีดล้างโคลนบริเวณวัด สถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือนประชาชน ใน ต.ไหล่น่าน และ ต.กลางเวียง จ.น่าน ภายหลังน้ำลดกลับมาแห้งสนิท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด