ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

ศุกร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๓:๓๔
คุณทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้แทนพระองค์ (กลาง) เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี คุณฤทัย จงสฤษดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) วิทยากรหลักในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา (ซ้ายสุด) กรรมการและเลขานุการโครงการฯ คุณดอน ทยาทาน (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บจ. บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) และ บจ. บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ต้นแบบมาจาก Stiftung Haus der kleinen Forscher หรือ มูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี โดยได้รับความร่วมมือจาก 8 องค์กรหลักในประเทศไทย ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการดำเนินโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด