ภาพข่าว: ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.สมุทรสงคราม

อังคาร ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๐๑
ภาพข่าว: ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.สมุทรสงคราม
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับพันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด