ภาพข่าว: ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.ลพบุรี

ศุกร์ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๑๕
ภาพข่าว: ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.ลพบุรี
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับนายนริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด