ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์มอบวิทยุเครื่องแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 4 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

พฤหัส ๑๖ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๕๙
ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์มอบวิทยุเครื่องแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 4 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช (ที่ 5 จากซ้าย) แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานรับมอบวิทยุเครื่องแดง จำนวน 100 ชุด จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวอารยา ภู่พานิช (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกองกำลังประจำถิ่น รวมถึงอาสาชุดคุ้มครองตำบลเพื่อทำหน้าที่แจ้งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติ เป็นการสร้างเครือข่ายแหล่งข่าวภาคประชาชน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและลดการสูญเสีย โดยมี พล.ท.สรกฤต ศรีนาค (ที่ 6 จากซ้าย) หัวหน้าชุดประสานงานกองทัพภาคที่ 4 พล.ต.สมศักดิ์ เอี่ยมอร่าม (ที่ 7 จากซ้าย) รองหัวหน้าชุดประสานงานกองทัพภาคที่ 4 และนางสาวศรมน อิงคตานุวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย)รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายCorporate Banking 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพบก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด