ภาพข่าว: ตรวจราชการจ.อุบลราชธานี

อังคาร ๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๐๘:๔๘
ภาพข่าว: ตรวจราชการจ.อุบลราชธานี
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมประชุมกับคลังจังหวัด รอง กอ รมน. จังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และผู้แทนปลัดจังหวัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือข้อราชการด้านเศรษฐกิจพรมแดน ณ ด่านศุลกากรเขมราฐ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด