สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน TFIT Forum 2018

ศุกร์ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๑
เนื่องด้วย สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด