ภาพข่าว: ธอส. จับมือ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำความร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB

พุธ ๐๘ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๔
ภาพข่าว: ธอส. จับมือ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำความร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี ในฐานะผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการ Life Begins with GHB เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของสภาฯ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 79,000 คนทั่วประเทศ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว โดยโครงการนี้จะทำให้สมาชิกมีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการออมเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้มีโครงการสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกต่อไปกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด