ภาพข่าว: กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเสริมสวย ร่วมผลักดันขับเคลื่อนมาตรฐานอาชีพช่างทำผมไทย เป็นที่ยอมรับอย่างยั่งยืน

อังคาร ๐๗ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๓๙
นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล เป็นประธานอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และกลุ่มสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ในสาขาวิชาชีพ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนการยอมรับมาตรฐานอาชีพช่างทำผมแก่สาธารณชน และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มาตรฐานอาชีพช่างทำผมเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด