ภาพข่าว: ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการชลาชล กรุ๊ป มอบเงินในการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “รัชกาลที่๖”

จันทร์ ๐๖ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๐๒
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการชลาชล กรุ๊ป มอบเงินในการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "รัชกาลที่๖" เพื่อบูรณะพระราชวังพญาไทให้กับพลโทธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องธารกำนัล พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท

รูปจากซ้ายไปขวา

1.พิมพ์ใจ ดีวงศ์ -ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชลาชล กรุ๊ป

2.พล.ต.หญิงดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล -ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

3.นาวาโทหญิงชูจิต จิตต์แก้ว - หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ

4.ดร.สมศักดิ์ ชลาชล - ประธานกรรมการชลาชล กรุ๊ป

5.พลโทธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ - ประธานมูลนิธิฯ

6.พลโทวิโรจน์ อารีย์กุล – กรรมการเหรัญญิกมูลนิธิฯ

7.รศ.ทิพยวรรณ สุขีโมกข์ - กรรมการฯ

8.ภวดล ปฐมพรโสภณ - Leader of CHALACHOL Artistic Team

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด