"มูลนิธิคุณ" และ “คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา” ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและดูงานที่ ศูนย์อภิบาลช้างและสัตว์ Elephant Nature Park (ENP)

อังคาร ๒๔ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๓๖
"มูลนิธิคุณ" และ "คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา" ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและดูงานที่ ศูนย์อภิบาลช้างและสัตว์ Elephant Nature Park (ENP)

"มูลนิธิคุณ" และ "คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา" ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและดูงานที่ ศูนย์อภิบาลช้างและสัตว์ Elephant Nature Park (ENP) ของ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Save Elephant Foundation) ENP ก่อตั้งและบริหารโดย คุณแสงเดือน ชัยเลิศ หรือคุณเล็ก และเป็นศูนย์ที่เหมาะเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับศูนย์พักพิงสัตว์ คุณก้อง นูโวหรือพี่ก้องของเราได้แบ่งเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อหวังเป็นอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมไปยังสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการที่ดีในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อไป

"มูลนิธิคุณ" มุ่งหวังจะเป็นผู้ให้ มีความพร้อมในการยกระดับพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืนในด้านสาธารณสุข บุคลากร และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังคงตระหนักถึงชีวิตของเพื่อนร่วมโลก คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง เพื่อสังคมไทยที่ปลอดจากสุนัขจรจัด ติดตามเรื่องราวของมูลนิธิคุณเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : KHUN Foundation IG : Line ID: @khunfoundation โทร : 0830088709

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด