ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกิจกรรม “ออมบุญ” วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2561

ศุกร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๓:๔๘
ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกิจกรรม ออมบุญ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2561
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมกิจกรรม "ออมบุญ" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ รวมถึงประชาชน และหน่วยงานใกล้เคียง ได้เข้าร่วมถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา เพื่อความเป็นสิริมงคลตามวิถีวัฒนธรรมไทย โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดกลางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด