ภาพข่าว: รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่

ศุกร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๓๗
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินสมทบจำนวน 500,000 บาท จาก ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุน โครงการ "รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท" เพื่อออกหน่วยตรวจวัดสายตาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีสายตาผิดปกติ ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2,500 คน ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด