ญี่ปุ่นมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ “ปลิว ตรีวิศวเวทย์”

ศุกร์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๔๙
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ "นายปลิว ตรีวิศวเวทย์"ประธานกรรมการบริหารบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)ในฐานะชาวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์"Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon"วันนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกล่าวว่า "ขอแสดงความยินดีกับคุณปลิวเป็นอย่างยิ่งในฐานะคนไทยจากภาคเอกชนคนแรกที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันถึงความทุ่มเทและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเผยแพร่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นและความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยให้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก"

นายปลิวสอบได้ทุน Monbusho (ปัจจุบันเรียกว่า ทุน Monbukagakusho) จากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ไปศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นายปลิวได้กลับมาบริหารงานธุรกิจบริษัทช.การช่าง จำกัด ซึ่งขณะนั้นเป็นธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กของครอบครัว โดยได้ขยายธุรกิจให้กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ถือเป็นผลจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นายปลิวได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ทั้งในด้านวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ เริ่มจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นรายหนึ่ง (Tokyu Construction) ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมก่อสร้างซึ่งกันและกัน อันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นอีกหลายแห่งในเวลาต่อมา รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มากมาย เช่น การบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลญี่ปุ่นในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อพ.ศ. 2554 ที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

นายปลิวถือเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีบทบาทหลักในการพัฒนาบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้กลายเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำ เป็นนักพัฒนาโครงการ นักลงทุน และผู้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ของประเทศไทยหลายโครงการ รวมทั้งมีความสามารถด้านการก่อสร้างและการบริหารโครงการหลากหลายประเภททั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค ตลอดจนได้มีการขยายธุรกิจไปในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การคมนาคม พลังงาน และการประปา ปัจจุบัน บริษัท ช. การช่าง ได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ นายปลิวยังเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยกย่องว่ามีวิสัยทัศน์ มีความเป็นมืออาชีพ ทุ่มเท และมุ่งมั่นที่จะร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยโครงการก่อสร้างและโครงการสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพสูง

"ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดจากประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักธุรกิจไทยคนแรกที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ เมื่อครั้งที่ผมยังเป็นนักศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ประเทศญี่ปุ่นจะพัฒนาสู่ความก้าวหน้า รวมถึงเห็นผู้คนที่มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองเป็นอย่างมาก ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในปรัชญาการทำธุรกิจและเป็นพื้นฐานความสำเร็จของบริษัทในทุกวันนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผมจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเราทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป" นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด