ทีโอเอ และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษานักเรียนสังกัด กทม. ประจำปี 2561 โดยปีนี้จัดยิ่งใหญ่ มอบทุนนักเรียนรวมกว่า 2,100 ทุน

พุธ ๑๑ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๓:๐๗
คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการเรียนดี และผลการเรียนปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า การศึกษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราทุกคน เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต หากเรามีความรู้และได้รับการศึกษาที่ดี ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศได้ แต่ในความเป็นจริงโอกาสทางการศึกษาของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนมีโอกาสและความพร้อมที่จะรับการศึกษาที่ดีได้ แต่บางคนกลับขาดโอกาส เนื่องจากฐานะยากจน ซึ่งมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทางสังคมจึงได้ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ผลการเรียนปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปี2561เป็นปีที่ 4 โดยจำนวน 550 ทุน และพิเศษปีนี้ มอบทุนครู 110 ทุน มูลค่ารวม 979,000 บาท โดยมีนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สำหรับบรรยากาศการมอบทุนในครั้งนี้ เรียกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่น ความสนุก กั้บกิจกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งน้องๆนักเรียนที่ได้รับทุนจะได้รับถุงของขวัญที่มีอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด กล่องดินสอ,ปากกา ชุดระบายสี ขนมและนม เมื่อรับทุนการศึกษาเสร็จ น้องๆจะอิ่มท้องกับอาหารกลางวันที่ทางทีโอเอ จัดมาเลี้ยงแบบไม่อั้น ภายในงาน มีผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมแจกทุนและอาหารกลางวัน อาทิ คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์, คุณสมลักษณ์ แสงปราสาท, คุณพูลศรี จงแสงทอง, คุณจริยา สกุลกิตติธำรง เรือโทแพทย์หญิงปิยะชนก ตั้งคารวคุณ และ คุณประเทือง คูสกุลเรียกได้ว่า สุขใจทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับ ท่ามกลางรอยยิ้มของน้องๆ นักเรียนและคุณครูที่มาร่วมงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด