จิตอาสาไทยประกันชีวิตและบริษัทในกลุ่ม ร่วมใจจัดโครงการ “Sharing Day” ระดมทุนสมทบทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

พฤหัส ๐๕ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๐๕
เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็น "ผู้ให้" บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ร่วมเป็นจิตอาสา หรือ CSR Volunteer ในโครงการ "Thai Life's Sharing Day" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ นำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิฯ ต่อไป โดยงานจัดขึ้นบริเวณ Easy Zone ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สายงานบริหารงานสาขา สายงานสินไหมสุขภาพ สายงานสนับสนุนงานสินไหมและสายงานสินไหมทดแทน และกลุ่มตรวจสอบ สำนักงานใหญ่ รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย บมจ.ไทยประกันสุขภาพ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย และ บจ.ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้า และบูทกิจกรรมต่างๆ อาทิ คลิกยิ้มรับบุญ ยิงปืนหรรษา สอยดาวลุ้นโชค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวงดนตรี We Thailife Band จากพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ สร้างบรรยากาศให้คึกคักสนุกสนานยิ่งขึ้น

ไทยประกันชีวิตมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการสร้างคุณค่าในการดำรงชีวิต และเติมเต็มคุณค่าชีวิตแก่คนในสังคม สะท้อนการเป็นเพื่อนคู่คิด ที่อยู่เคียงข้างสังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด