ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน

พฤหัส ๐๕ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๓๒
ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับธนาคารออมสิน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนองค์กรการเงินชุมชน 79 แห่ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีลำดวน โรงแรมศรีลำดวน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด