ภาพข่าว: ไทยประกันชีวิต รับรางวัล

จันทร์ ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๕๘
Dr.Niven Huang, Regional Leader, KPMG Sustainability Services In Asia Pacific มอบรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2018 สาขา Health Promotion ให้แก่นางสาววนิดา เลิศปัญญาไว ผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก" ณ โรงแรม Manila Marriott ประเทศฟิลิปปินส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด