มูลนิธิ EDF รับมอบทุนการศึกษาจาก AdPocket

ศุกร์ ๒๖ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๔:๒๙
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นายสำเริง รัตนคช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินจาก นางสาวสุณิษา อารีย์วานิช (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย AdPocket และคณะ เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสภายใต้โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิ EDF โดยเงินที่มอบเป็นทุนการศึกษาเป็นรายได้จากการแลกแต้มสะสมคะแนนของลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน AdPocket นอกจากนี้แอปพลิเคชัน AdPocket ยังร่วมประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF ผ่านแอปพลิเคชันป็นเวลา 3 เดือน อีกด้วย
มูลนิธิ EDF รับมอบทุนการศึกษาจาก AdPocket

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล [email protected]edfthai.org เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ โทรศัพท์ 02 579 9209-11 โดยทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด