กระทรวงวิทย์ ฯ ผนึกกำลัง ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ จัดการแข่งขัน “CanSat Thailand 2018” ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านสะเต็มศึกษา

ศุกร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๐:๓๕
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) และสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เปิดตัวการแข่งขัน"CanSat Thailand 2018" เป็นปีที่ 2 เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าแข่งขัน หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับนานาชาติต่อไป

ผศ.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "การแข่งขัน "CanSat Thailand" กำลังจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของประเทศไทย จากความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) และสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม มุ่งเน้นการปฏิบัติการจริง ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการสร้างและพัฒนา CanSat ให้มีองค์ประกอบที่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดไปใช้งานได้จริง ซึ่งการแข่งขัน CanSat Thailand 2017 ในปีที่แล้วนั้น ก็ถือว่าประสบความสำเร็จดี โดยได้ทีมชนะเลิศ เป็นเยาวชนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ่งจะได้โอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานกับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียในปลายเดือน มิ.ย. นี้อีกด้วย

โครงการ CanSat Thailand นี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ กระทรวงวิทย์ ฯ หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมได้โดยง่าย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ ดังนั้น กิจกรรม Cansat จึงรวมอยู่ในแผนการพัฒนากำลังคน หรือ ที่เรียกว่า "จุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน" ที่ทางกระทรวงเล็งเห็นความสำคัญและผลักดันโครงการนี้ ด้วยกิจกรรมการแข่งขันที่สนุกสนาน พร้อมกับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอวกาศและดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป"

นาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ Cansatเพิ่มเติมว่า "CanSat เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จำลองการทำงานของดาวเทียม โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ ทั้งนี้ กำหนดให้มีขนาดเล็กเท่ากระป๋องน้ำอัดลม และไม่ได้ถูกปล่อยเข้าสู่วงโคจรในอวกาศจริง ดาวเทียมกระป๋องจะต้องถูกปล่อยโดยใช้เครื่องบินไร้คนขับ (UAV) ซึ่งการควบคุมจากสถานีภาคพื้น เรือชูชีพที่ติดเข้าไปกับ UAV จะเป็นอุปกรณ์ช่วยปล่อยดาวเทียมกระป๋อง โดยอาศัยการทำงานของมอเตอร์ในการปล่อย และดาวเทียมกระป๋องทั้งหมดจะถูกปล่อยลงจากความสูง 100 เมตร (+/- 20 เมตร) จากพื้นดิน ในระหว่างที่กางร่มชูชีพร่อนลงมาCanSat จะปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะตกถึงพื้นดิน ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบดาวเทียม พร้อมสร้างและประกอบดาวเทียมขึ้นมา และการกำหนดภารกิจให้ดาวเทียมทำในการเก็บข้อมูลตรงเซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ในขณะที่ดาวเทียมลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความดันและตำแหน่ง หรือ อาจจะสร้างภารกิจของทีมขึ้นมาตามที่ต้องการ"

Mr. Vladimir Marchukov : Seniour Counsellor ตัวแทนสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเยาวชนในการแข่งขันในระดับนานาชาติ "ในนามของสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เราได้เข้ามามีส่วนช่วยในการผลักดัน และส่งเสริมเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน CanSat Thailand ในปีที่ผ่านมา เพื่อไปศึกษาดูงานที่ สหพันธรัฐรัสเซีย ในปลายเดือน มิ.ย. 61 โดยจะอำนวยความสะดวกและดูแลเยาวชนตลอดการเดินทางครั้งนี้"

ผศ.รวิน ฯ เพิ่มเติม "การแข่งขัน CanSat Thailand 2018 จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อแข่งขันเป็นประเภททีม โดยทีมจะต้องสมาชิกทีมละ 3 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 16 ก.ค. - 31 ส.ค. 61 นี้ โดยในเดือนก.ค. อพวช. มีการจัดการอบรมแนะนำโครงการฯ โดยเยาวชนสมัครเข้าอบรมฯฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในวันที่ 17 ก.ย. 61 จะประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 50 ทีม เพื่อเข้าค่ายพัฒนาทักษะในวันที่ 19-21 ต.ค. 61 และประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบก่อนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 8 -10 ธันวาคม 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.nsm.or.th, www.nstda.or.th/cansat และ Facebook : Thai Space Education"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด