อพวช. จัดงานแถลงข่าว “โครงการ CanSat Thailand 2018”

จันทร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๗:๕๖
ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ และ University Space Engineering Consortium กำหนดจัดงานแถลงข่าว "โครงการ CanSat Thailand 2018" เพื่อช่วยกระตุ้น เสริมสร้างประสบการณ์ รวมถึงสร้างเวทีให้เยาวชน ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเปิดแนวทางในการเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าว จนถึงสร้างบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีแสควร์ ชั้น ๔ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด