ช่างไม้ฯ เฮ กพร. ฝึกฟรี มีงานทำ

จันทร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๑:๕๑
กพร.ร่วมปูนซีเมนต์นครหลวง อบรมทักษะช่าง ฟรี ปลูกฝังจิตสำนึกสร้างความปลอดภัย สอดคล้อง Safety Thailand
ช่างไม้ฯ เฮ กพร. ฝึกฟรี มีงานทำ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ฝาผนังและพื้นไม้เทียม ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างมาก ในการติดตั้งตามบ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงแรมและรีสอร์ท พื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้าน และบริเวณสระน้ำ เพราะมีคุณสมบัติไม่หดตัว ปลวกไม่กิน ทนทานทุกสภาพอากาศ ระบายความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับงานทั้งภายนอกและภายใน ราคาย่อมเยา และที่สำคัญลดปริมาณการใช้ต้นไม้ ส่งเสริมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ช่างฝีมือในสาขานี้กำลังขาดแคลน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีข้อสั่งการให้กพร. ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยตามนโยบาย Safety Thailand ของรัฐบาล

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร. จึงร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อ มีการจัดฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น การเทพื้นคอนกรีต การทำไม้แบบหล่อคอนกรีต การทำผลิตภัณฑ์งานปูน ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต เป็นต้น สำหรับในปีนี้ (2561) มีการฝึกอบรมหลักสูตรสาขาการติดตั้งผนังและพื้นคอนวูด (ฝาผนังและพื้นไม้เทียม) และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เน้นฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้หัวข้อความกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การป้องกันอันตรายและการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ เทคนิคการติดตั้งการติดตั้งผนัง-พื้นคอนวูด การประกอบชิ้นงาน การวัดและประเมินผล ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง มีการฝึกอบรมนำร่องในหน่วยงานสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 4 แห่ง ได้แก่ สพร. 2 สุพรรณบุรี สพร. 4 ราชบุรี สพร. 14 ปทุมธานี และสนพ.สระบุรี และจะมีการขยายฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป เน้นกลุ่มเป้าหมายช่างฝีมือ ช่างอิสระ เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป รับจำนวน 20-30 คนต่อแห่ง

"ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้ จะมีส่วนยกระดับมาตรฐานช่างก่อสร้างให้มีความรู้ ทักษะในงานก่อสร้าง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงในโอกาสที่จะที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สิน สำหรับคุณสมบัติของผู้รับการฝึก ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ประกอบอาชีพทางด้านช่างก่อสร้าง หรือเคยผ่านการทำงานหรืออบรมเกี่ยวกับด้านผนังเบา (Dry Wall) หรืองานยิปซั่ม ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 254 4035 และสายด่วน 1506 กด 4" อธิบดี กพร. กล่าว

ช่างไม้ฯ เฮ กพร. ฝึกฟรี มีงานทำ ช่างไม้ฯ เฮ กพร. ฝึกฟรี มีงานทำ ช่างไม้ฯ เฮ กพร. ฝึกฟรี มีงานทำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด