ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

จันทร์ ๑๘ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๕:๔๐
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือกับนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รวมถึงตรวจเยี่ยมวัดมหาธาตุที่ติดตั้งป้ายรับบริจาคผ่าน QR Code ณ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด