ภาพข่าว: TEAMGโรดโชว์ จังหวัดนครราชสีมา

ศุกร์ ๑๕ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๑:๕๒
ภาพข่าว: TEAMGโรดโชว์ จังหวัดนครราชสีมา
โรดโชว์นายชวลิตจันทรรัตน์(ที่ 4 จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMGเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services)และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่3จากขวา)ประธานกรรมการ นายปริญญา วงศ์เพชรขาว (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วยนางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด